Naposledy aktualizováno: 26.02.2024 15:37:43
Na úvodní stranu

Obecní knihovna Hořiněves

Znáte české dějiny?
1) Prvním českým králem byl?
2) Který z panovníků byl nazýván Otcem vlasti?
3) Mistr Jana Hus byl upálen v roce?
4) Rozhodující porážku utrpěli husité v bitvě?
5) Co významného se událo v roce 1526?
6) Po bitvě na Bílé hoře následovalo?
7) Následníkem trůnu po Marii Terezii se stal?
8) Karel Havlíček Borovský byl internován rakouskou mocí do?
9) Otcem českého krále Karla IV. byl?