Naposledy aktualizováno: 26.02.2024 15:37:43
Na úvodní stranu

Obecní knihovna Hořiněves

Znáš historii obce Hořiněves?
1) Kde byla v roce 1238 zaznamenána první zmínka o Hořiněvsi?
2) Jak se jmenoval kronikář, opat opatovického kláštera, který se zde narodil?
3) Dobylo hořiněvskou tvrz v roce 1425 husitské vojsko?
4) Hořiněvské panství náleželo v letech 1636 -1674 česko-italskému rodu:
5) Vlastnili v letech 1674 - 1790 hořiněvské panství Šporkové?
6) Jan Karel Špork v Hořiněvsi proslul především:
7) Důsledkem jednání Jana Karla Šporka v Hořiněvsi v roce 1775 proběhlo:
8) Sídlil na zámku v Hořiněvsi v letech 1778 – 1792 krajský úřad?
9) Ve kterém roce byl hořiněvský zámek zestátněn?
10) Kdo zde postavil nynější barokní kostel na původním místě kostela gotického?
11) Kdy se narodil Václav Hanka, národní buditel, básník, vydavatel a překladatel?
12) Jan Sedláček, na jehož počest se vždy 8. května pořádá turistický pochod byl?
13) Autorem knihy - Boje v Čechách a na Moravě v roce 1866 - je hořiněvský rodák:
14) V kostele sv. Prokopa v Hořiněvsi má umístěnou svoji hrobku rodina:
15) Památné lípy na Tumplacích, z dob husitských, jsou pověstné tím, že?